показники досліджень

Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів), що визначаються
Позначення нормативних документів на методи випробувань
Відбирання проб
ДСТУ 4488:2005
Умовна в’язкість
ГОСТ 6258-85
Зольність
ГОСТ 1461-75
ASTM D482-13
ДСТУ EN ISO 6245:2012
Густина
ГОСТ 3900-85
ASTM D 1298-12b
Масова частка механічних домішок
ГОСТ 6370-83
Масова частка води
ГОСТ 2477-65
ASTM D 95-13
Вміст водорозчинних кислот та лугів
ГОСТ 6307-75
Масова частка сірки
ДСТУ 4058-2001 п.9.4
Коксованість
ГОСТ 19932-99
Температура спалаху у відкритому тиглі
ГОСТ 4333-87
ASTM D 92-16
ДСТУ ГОСТ 4333:2018
Температура спалаху в закритому тиглі
ГОСТ 6356-75
ASTM D 93-18
ДСТУ ISO 2719:2006
Температура застигання
ГОСТ 20287-91
Температура втрати плинності
ASTM D 97-16
Кінематична в’язкість
ДСТУ ГОСТ 33-2003
ASTM D 445-15а
Динамічна в’язкість
ДСТУ ГОСТ 33-2003
Індекс в’язкості
ДСТУ ГОСТ 33-2003
ДСТУ ГОСТ 25371:2006
Температура спалаху у відкритому тиглі
ГОСТ 4333-87
ASTM D 92-16
ДСТУ ГОСТ 4333:2018
Температура займання у відкритому тиглі
ASTM D 92-16
ДСТУ ГОСТ 4333:2018
Температура спалаху в закритому тиглі
ГОСТ 6356-75
ASTM D 93-18
ДСТУ ISO 2719:2006
Температура самозаймання
ГОСТ 12.1.044-89
Ступінь чистоти
ГОСТ 12275-66
Густина
ГОСТ 3900-85
ДСТУ ГОСТ 31072-2006
ASTM D 1298-12b
Лужне число
ГОСТ 11362-76
ASTM D 2896-11
ASTM D 974-14
Загальне лужне число
ДСТУ 5094:2008
Кислотне число
ГОСТ 11362-76
ASTM D 664-11а
ГОСТ 5985-79
ASTM D 974-14
Зольність сульфатна
ДСТУ ГОСТ 12417:2006
ASTM D 874-13а
Масова частка механічних домішок
ГОСТ 6370-83
ГОСТ 10577-78
Зольність
ГОСТ 1461-75
ASTM D482-13
ДСТУ EN ISO 6245:2012
Масова частка води
ГОСТ 2477-65
ASTM D 95-13
Вміст води
ГОСТ 1547-84
Температура застигання
ГОСТ 20287-91
Температура плинності
ГОСТ 20287-91
Температура втрати плинності
ASTM D 97-16
Межа плинності (мині-ротаційний віскозиметр MRV) В’язкість (мині-ротаційний віскозиметр MRV
ASTM D 4684-14
В’язкість (імітатор запуску холодного двигуна CCS)
ASTM D 5293-15
Вимивання присадок водою - зниження лужного числа
ГОСТ 12337-84 п.5.4
Вимивання присадок водою - зниження зольності
ГОСТ 12337-84 п.5.4
Коксованість
ГОСТ 19932-99
Колір та прозорість
ГОСТ 20284-74
Колір по шкалі ASTM
ASTM D1500-12
Емульгування з водою
ГОСТ 12337-84 п.5.5
Змащувальні властивості (протизадирні) (метод чотирьох кульок)
ГОСТ 9490-75
ASTM D 2783-03(2014)
Масова частка Cа
ГОСТ 13538-68
Масова частка Zn
ГОСТ 13538-68
Масова частка Ba
ГОСТ 13538-68
Вміст водорозчинних кислот та лугів
ГОСТ 6307-75
Корозійний вплив на метали
ГОСТ 2917-76
Корозійна агресивність на мідній пластинці
ASTM D 130-12
Час деемульсації
ГОСТ 12068-66
Зміна маси гуми
ГОСТ 9.030-74
Масова частка сірки
ГОСТ 1437-75
Масова частка фенолу
ГОСТ 1057-88
Масова частка крезолу
ГОСТ 1057 -88
Антикорозійні властивості
ГОСТ 19199-73
Натрова проба
ГОСТ 19296-73
Показник рефракції
ГОСТ 5482-90
Стабільність проти окислення - вміст осаду
ГОСТ 981-75
Стабільність проти окислення - кислотне число
ГОСТ 981-75
Стабільність проти окислення - вміст летучих низькомолекулярних кислот
ГОСТ 981-75
Зовнішній вигляд
ГОСТ 6794-75 п.3.2
Якість плівки
ГОСТ 6794-75 п.3.5
Прозорість
ГОСТ 982-80 п.5.3
Захисні властивості
ГОСТ 9.054-75
Масова частка фосфору
ГОСТ 9827-75
Схильність до піноутворення
ТУ У 24.6-30802090-029:2005 п.7.3.15
Схильність до піноутворевання мастильних олив, стабільність піни
ASTM D 892-13
Деемульгуючі властивості
ТУ У 23.2-30802090-008:2002 п.5.4
Визначення тангенса кута діелектричних втрат
ГОСТ 6581-75
Визначення напруги пробою
ГОСТ 6581-75
Корозійність на пластинках зі свинцю
ГОСТ 20502-75
Стабільність по індукційному періоду утворення осаду
ГОСТ 11063-77
Клас чистоти
ДСТУ ГОСТ 17216:2004
Термоокиснювальна стабільність
ГОСТ 23175-78
Моторні властивості
ГОСТ 23175-78
Число омилення
ГОСТ 17362-71
Стабільність проти окислення в універсальному приборі
ДСТУ ГОСТ 18136:2019 (ГОСТ 18136-2017, ITD)
ГОСТ 18136-72
Фракційний склад
ГОСТ 2177-99
ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88)
ISO 3405:2019
ASTM D 86-20
Анілінова точка
ГОСТ 12329-77
Показник заломлення
ДСТУ ISO 6320-2001
Масова частка азоту
ТУ У 20.5-32365441-218:2017 п.7.3.4
Миючий потенціал
ГОСТ 10734-64
Випарність за НОАК
ASTM D 5800-15а
Масова частка елементів
ASTM D 5185-18
ASTM D 4951-14(2019)
Пенетрація
ГОСТ 5346-78
ASTM D 217-10
Вміст вільних лугів
ГОСТ 6707-76
ASTM D 128-98(2014)
Вміст вільних органічних кислот
ГОСТ 6707-76
ASTM D 128-98(2014)
Колоїдна стабільність
ГОСТ 7142-74
Випаровуваність
ГОСТ 9566-74
Умовна в’язкість
ГОСТ 6258-85
ГОСТ 11503-74
Механічна стабільність
ГОСТ 19295-73
Мікропенетрація
ТУ У 23.2-30802090-019:2003 п.7.3.2
Температура краплепадіння
ГОСТ 6793-74
ASTM D 2265-15
Ефективна в’язкість
ГОСТ 7163-84
Межа міцності на зсув
ГОСТ 7143-73
Масова частка води
ГОСТ 2477-65
ASTM D 95-13
Температура сповзання
ГОСТ 6037-75
Плинність
ТУ У 23.2-30802090-007-2004 п.7.3.7
Стійкість до розмиву водою
ТУ У 23.2-30802090-040:2005 п.7.3.10
ASTM D 1264-18
Захисні властивості
ГОСТ 9.054-75
Зміна твердості гуми
ГОСТ 9.030-74
Зміна об’єму гуми
ГОСТ 9.030-74
Масова частка сірки
ГОСТ 1437-75
Кислотність та кислотне число
ГОСТ 5985-79
ASTM D 974-14
Зольність
ГОСТ 1461-75
ASTM D 128-98(2014)
ДСТУ EN ISO 6245:2012
Зовнішній вигляд
ГСТУ 38.001-94
Корозійний вплив на метали
ГОСТ 9.080-77
Загальна кількість речовин, нерозчинних у н-гексані
ASTM D 128-98(2014)
Масова частка механічних домішок
ГОСТ 9270-86
ГОСТ 1036-75
ГОСТ 6479-73
ДСТУ ГОСТ 1036:2019 (ГОСТ 1036-2014, ITD)
Масова частка нерозчинних речовин
ASTM D 128-98(2014)
Вміст абразивних механічних домішок
ТУ У 23.2-30802090-053:2006 п.7.3.10
Змащувальні властивості (протизадирні) (метод чотирьох кульок)
ГОСТ 9490-75
ASTM D 2596-15
Випробування захисних властивостей
ГОСТ 9.054-75
Стабільність мастил проти окислення
ГОСТ 5734-76
Масова частка мил
ГОСТ 5211-85
ASTM D 128-98(2014)
Стабільність пасти
ГОСТ 19782-74
Термічна стабільність
ТУ У 23.2-30802090-014-2002 п.6.3.12
Водостійкість
ТУУ 23.2-30802090-052:2006 п.7.3.9
Адгезійна здатність
ТУ У 23.2-30802090-053:2006 п.7.3.7
Низькотемпературні властивості
ТУ У 23.2-30802090-053:2006 п.7.3.5
Масова частка елементів
ASTM D 7303-17
Зовнішній вигляд
ГОСТ 6243-75
Корозійний вплив на метали
ГОСТ 6243-75
Стабільність емульсії
ГОСТ 6243-75
рН емульсії
ГОСТ 6243-75
Стабільність емульсола при зберіганні
ГОСТ 6243-75
Вміст вільного лугу
ГОСТ 6707-76
ГСТУ 38.003-95
ASTM D 128-98(2014)
Вміст вільних органічних кислот
ГОСТ 6707-76
ГСТУ 38.003-95
ASTM D 128-98(2014)
Густина
ГОСТ 3900-85
ASTM D 1298-12b
Кінематична в’язкість
ДСТУ ГОСТ 33- 2003
ASTM D 445-15а
Температура спалаху у відкритому тиглі
ГОСТ 4333-87
ASTM D 92-16
Температура застигання
ГОСТ 20287-91
Температура втрати плинності
ASTM D 97-16
Масова частка сірки
ГОСТ 1437-75
Масова частка води
ГОСТ 2477-65
ASTM D 95-13
Масова частка механічних домішок
ГОСТ 6370-83
ГОСТ 6479-73
Зольність
ГОСТ 1461-75
ASTM D482-13
Схильність до піноутворення емульсії
ГСТУ 320.00149943.004-96
Стійкість піни емульсії
ГСТУ 320.00149943.004-96
Лужне число
ГОСТ 11362-76
ASTM D 2896-11
Стійкість емульсії
ГОСТ 5702-75 п.3.4
Число омилення
ГОСТ 21749-76
ГОСТ 17362-71
Запах
ДСТУ 3927-99
ДСТУ 3914-99
Густина
ГОСТ 18995.1-73
ДСТУ 7261: 2012
ISO 3675:2012
Спінюваність
ТУ У 24.6-30802090-130:2009 п. 7.3.6
ГОСТ 28084-89 п.4.6
Температура початку кристалізації
ТУ У 24.6-30802090-130:2009 п.7.3.3
ГОСТ 28084-89 п.4.3
Водневий показник
ДСТУ 2207.1-93
Лужність
ТУ У 24.6-30802090-130:2009 п. 7.3.5
ГОСТ 28084-89 п. 4.9
Кородуюча дія на метали
ТУ У 24.6-30802090-130:2009 п. 7.3.7
ГОСТ 28084-89 п.4.5
Набухання гуми
ГОСТ 9.030-74
Фракційні дані
ГОСТ 28084-89 п. 4.4
Масова частка карбаміду
ISO 22241-2:2019 (додаток С)
Масова частка біурету
ISO 22241-2:2019 (додаток E)
Показник заломлення
ISO 22241-2:2019 (додаток С)
Лужність (у перерахунку на вільний аміак)
ISO 22241-2:2019 (додаток D)
Масова концентрація альдегідів
ISO 22241-2:2019 (додаток F)
Масова частка нерозчинного осаду
ISO 22241-2:2019 (додаток G)
Масова концентрація фосфатів
ISO 22241-2:2019 (додаток Н)
Масова концентрація елементів
ISO 22241-2:2019 (додаток І)
Ідентифікація
ISO 22241-2:2019 (додаток J)
Зовнішній вигляд
ДСТУ 2436.1:2018
В’язкість кінематична
ДСТУ ГОСТ 33-2003
ASTM D 445-19а
Низькотемпературні властивості
ТУ У 20.5-39125160-051:2019 п.7.3.1
ТУ У 20.5-32365441-228:2019 п.7.3.1
Температура кипіння при атмосферному тиску
ТУ У 20.5-39125160-051:2019 п.7.3.2
ТУ У 20.5-32365441-228:2019 п.7.3.2
Температура кипіння зволоженої рідини при атмосферному тиску
ТУ У 20.5-39125160-051:2019 п.7.3.3
ТУ У 20.5-32365441-228:2019 п.7.3.3
Стабільність при високій температурі
ТУ У 20.5-39125160-051:2019 п.7.3.4
ТУ У 20.5-32365441-228:2019 п.7.3.4
Вплив на гуму
ГОСТ 9.030-74
Показник активності іонів водню (рН)
ТУ У 20.5-39125160-051:2019 п.7.3.6
ТУ У 20.5-32365441-228:2019 п.7.3.6
Взаємодія з металами при температурі
ТУ У 20.5-39125160-051:2019 п.7.3.7
ТУ У 20.5-32365441-228:2019 п.7.3.7
Сумісність з водою
ТУ У 20.5-39125160-051:2019 п.7.3.8
ТУ У 20.5-32365441-228:2019 п.7.3.8
Зовнішній вигляд
ДСТУ Б В.2.7-129:2013 п.8.2
Показник концентрації водневих іонів
ДСТУ Б В.2.7-129:2013 п.8.3
Однорідність
ДСТУ Б В.2.7-129:2013 п.8.4
Вміст залишкового в’яжучого
ДСТУ Б В.2.7-129:2013 п.8.5
Умовна в’язкість
ГОСТ 11503-74
Стійкість при зберіганні
ДСТУ Б В.2.7-129:2013 п.8.7
Зчеплюваність залишкового в’яжучого з поверхнею щебеню
ДСТУ Б В.2.7-129:2013 п.8.8
Змішуваність із сумішами зернових складів
ДСТУ Б В.2.7-129:2013 п.8.9
Індекс розпаду
ДСТУ Б В.2.7-129:2013 п.8.10
Однорідність
ДСТУ Б В 2.7-135:2014 п.9.2
Глибина проникності голки (пенетрація)
ДСТУ EN 1426:2018 (EN 1426:2015, ITD)
Температура розм’якшеності за кільцем і кулею
ДСТУ EN 1427:2018 (EN 1427:2015, ITD)
Розтяжність (дуктильність)
ДСТУ 8825:2019
Еластичність
ДСТУ Б В 2.7-135:2014 п.9.3
Температура крихкості
ДСТУ EN 12593:2018 (EN 12593:2015,ITD)
Зчеплюваність з поверхнею щебеню
ДСТУ 8787:2018
Зчеплюваність з поверхнею скла
ДСТУ Б В 2.7-81-98
Зміна властивостей після прогрівання
ДСТУ Б В 2.7-135:2014 п.9.4
ДСТУ EN 12607-2:2019 (EN 12607-2:2014, ITD)
Температура спалаху у відкритому тиглі
ДСТУ ГОСТ 4333:2018 (ГОСТ 4333-2014, ITD; ISO 2592:2000, MOD)
Розшарування при зберіганні
ДСТУ Б В 2.7-135:2014 п.9.9
замовити дослідження